forvalter af Verdensklasse venture funds

Siden 2004 har vi beskæftiget os med projektfinansiering, bl.a. inden for shipping, aviation, venture og vedvarende energi. Samlet set har vi finansieret aktiver for omkring DKK 7 mia.

De senere år har vi særligt fokuseret på vores samarbejde med nogle af verdens bedste venture fonde.
Vi er nu omkring 90 investorer, der samlet pt. har investeret for omkring DKK 200 mio. Såvel vores bestyrrelse som direktionen er blandt de første, der har investeret i disse venture fonde.

  Sidste nyt

I dag er vi registreret som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF).

Vi har netop indgivet en ansøgning til Finanstilsynet, med henblik på at opnå status som autoriseret forvalter af alternative investeringer. Vi forventer at opnå denne nye status efter sommerferien 2022.

Som autoriseret forvalter vil vi være underlagt væsentligt forøgede krav til vores organisation, compliance og risikostyring.

Samtidig har vi ansøgt tilsynet om at kunne markedsføre og forvalte alternative fonde i EU/EEA-lande, hvilket vi vil kunne gøre på favorable vilkår. Særligt fokuserer vi på amerikanske og asiatiske venture fonde.

I forbindelse med opnåelsen af den nye status, vil vi udvide vores team yderligere.

Inden for de næste par år arbejder vi i desuden på at kunne markedsføre og forvalte nogle af verdens bedste klimafonde.

  Alternative investeringer

har som karakteristika, gennem diversifikation og manglende korrelation, at kunne balancere en porteføljes risiko i forhold til almindelige aktier og obligationer. Dermed forbedres det samlede risikojusterede afkast. 

VENTURE FUNDS

I en eksponentiel og disruptiv verden er investering i den rigtige venture fund of fund attraktiv mht. afkast og risiko

  Kontakt CS&Co

  Adresse

Tuborg Boulevard 5, DK – 2900 Hellerup

+45 7025 0911 – Mail: info@cs-co.dk

  Søren Truelsen

Stifter & Direktør

CS&Co logo white bottom